Velkommen til 17. mai gudstjeneste!


I år feirer vi 17. mai med digital festgudstjeneste fra Støren kirke.

 

Medvirkende:

Alle barnehagene i Midtre Gauldal kommune.

 

Elever fra 7 trinn på Støren barneskole

17. mai komiteen Støren

Konfirmant Åste Enlid  – leser diktet: "Vi skal møtes igjen" av Hans Olav Mørk

Solist Ingrid Storlimo – sang (Budal sokn)

Solist Jon Steinar Vagnhild – trompet (Soknedal sokn)

Menighetsrådsleder Ruth Elsbet Sveås Digre – tekstleser (Singsås sokn)

Menighetsrådsleder Erling Lenvik – tekstleser (Støren Sokn)

Sokneprest Ole Dahle

Prostiprest Hans-Ole Sveia

Kantor Magnus Kløften

Trosopplærer Kari Dagrun Digre

Menighetsarbeider John Bjørnli

Norsk produksjon AS

 

Gudstjenesten ser du her

 

Sendingen er tilgjengelig til og med tirsdag 19. mai.

Tusen takk til alle som har bidratt til en flott markering av grunnlovsdagen.

 

Gratulerer med dagen!

Tekst: Eli Ødegård

Foto: Kari Dagrun Digre

 

Tilbake