Trosopplæringa 0-18 år


Her er oversikt over faste tiltak i trosopplæringa.

Trosopplæringen er en helhetlig opplæring innen kristendom og kirkeliv der vi inviterer barn og unge til å være sammen med oss i kirken og oppleve og lære noe positivt.

Vi har tiltak som:

Babysang: er et tilbud til alle som er hjemme med småbarn. Babysang handler om å tidlig få en tilknyttning til kirke og menighet, gjennom sanger, rytmer og rim/regler. både kristene og ikke kristne sanger brukes og sanger som vilbarnet møte ved senere anledninger også. Vi møtes annenhver torsdag på Kirkestua på GSK, babysangen starter kl.11.30, rommet er åpent fra kl.11.00. Ta med lunsj til deg selv og barnet, vi ordner med kaffe/ te og litt frukt/kjeks. Det er også mulighet for å kjøpe seg mat i skolens kantine.
2 årsbok deles ut på en ettermiddagstund for alle 2 åringer i løpet av september.
Innbydelse kommer i posten.  
 
 

4 årsbok deles ut til alle 4 åringer i løpet av september.
Innbydelse kommer i posten

 
 
Relatert bilde
6 årsbokdeles ut til alle 6 åringer i løpet av september.
Innbydelse kommer i posten.
 
 
 
Bilderesultat for skatter fra bibelen 
8 års bok deles ut til alle 8 åringer  i desember. Det er også en  samling forut utdelingen der vi hører litt mere om dåpen sammen med 10 åringene som får boka "mannen med kniven" av Kari Vinje. 8 årsboka blir delt ut på lysmessene. Innbydelse kommer i posten.
 
 
 

Tårnagenter for alle som er 9 og 10 år. Vi blir kjent i kirkene og vi løser spennende mysterier og andre oppgaver.  Tårnagenter arrangeres på våren. Innbydelse kommer i posten


Lysvåken er for alle 11 og 12 åringer, kom å bli med på nyttårsfeiring med overnatting i kirka! Lysvåken arrangerers så nærme 1 desember som mulig. 1. desember er kirkeårets begynnelse. Innbydelse kommer i posten!


                                                                         
 
Tilbake