Kontaktinformasjon


Støren kirkelige fellesråd
Støren kirkekontor

Besøksadresse: Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Postadresse: Rørosveien 11, 7290 Støren, 7290 STØREN

Tlf. 72403150

Send e-post
Åpningstider:

Mandag - tirsdag - torsdag - fredag mellom klokka 9:00 og 14:00.

Menighetsarbeider

John Bjørnli

948 77 263

Send epost

Sokneprest

Ole Dahle

970 22 513

Send epost

Trosopplærer

Kari Dagrun Digre

90 36 89 85

Send epost

Leder i Singsås menighetsråd

Ruth Elsbet Sveås Digre

97 56 51 00

Send epost

Konsulent

Torill Eggen

95 42 23 15

Send epost

Leder i Budal menighetsråd

Aud Irene Hindbjørg

90 82 61 84

Send epost

Kantor

Magnus Kløften

966 43 444

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Singsås

Magnar Kosberg

91 81 35 32

Send epost

Leder i Støren menighetsråd

Erling Lenvik

95 92 36 30

Send epost

Lederi Soknedal menighetsråd

Tone Rogstad Rise

950 31 869

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Støren

Ole Sundlisæter

95 81 29 36

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Soknedal

Stein Eirik Sundlisæter

97 09 01 20

Send epost

Prostiprest

Hans-Ole Sveia

95 47 54 17

Send epost

Prestevikar

Ørjan Swenberg

406 22 348

Send epost

Kirkeverge

Eli Ødegård

95 08 94 61

Send epost