Kontaktinformasjon


Støren kirkelige fellesråd
Støren kirkekontor

Besøksadresse: Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Postadresse: Rørosveien 11, 7290 Støren, 7290 STØREN

Tlf. 72403150

Send e-post
Åpningstider:

Mandag - tirsdag - torsdag - fredag mellom klokka 9:00 og 14:00.

Leder i Støren menighetsråd

Per Kristan Aasen

481 04 132

Send e-post

Konsulent

Torill Eggen

95 42 23 15

Send e-post

Prost

Øystein Flø

918 72 873

Send e-post

Leder Budal menighetsråd

Trude Nilsen Forodden

952 75 419

Send e-post

kirketjener i Budal

Aud Irene Hindbjørg

90 82 61 84

Send e-post

Kantor

Magnus Kløften

966 43 444

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Singsås

Magnar Kosberg

91 81 35 32

Send e-post

Leder i Singsås menighetsråd/ Medlem i gudstjenesteutvalget

Per Kosberg

400 06 150

Send e-post

Menighetsarbeider

Jonna Rogstad

947 81 652

Send e-post

vikarprest

Jan Asbjørn Sagen

916 21 137

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Støren

Ole Sundlisæter

95 81 29 36

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Soknedal

Stein Eirik Sundlisæter

97 09 01 20

Send e-post

Leder i Soknedal menighetsråd - Medlem i fellesrådet

Sverre Magne Sunnset

95 13 70 76

Send e-post

Prostiprest

Hans-Ole Sveia

95 47 54 17

Send e-post

sokneprest i Haltdalen

Ørjan Swenberg

922 19 859

Send e-post

Kirkeverge

Eli Ødegård

95 08 94 61

Send e-post