Dåp i kirken


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du døpes selv?

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. Velkommen til å ta kontakt med din menighet hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

 

Om dåpen

Dåpen - utgangspunktet for livet i troen - og i kirken. 

Les mer

 

Dåpsopplæring

Kristendomsundervisning er en del av det offentlige skoleverk, men kirken regner ikke lenger skolens kristendomsundervisning som dåps-, ell...

Les mer

 

Dåpspåmelding

Vi tilbyr elektronisk påmelding til dåp på våre nettsider. Gå inn via denne linken.

Les mer