Voksne


 

 

Det vi ser og ofte overser

En betrakning av Hans-Ole Sveia

Les mer

 

Messefall

Soknepresten informerer gjennom en andakt.

Les mer

 

Dikt

Tanker om ei himmelbru.

Les mer

 

Andakt

Jesus viser en faderlig omsorg. Han er ikke et spøkelse.

Les mer

 

Andakt

Frokostmøte uten frokost. Vi kan være kirke uten bygning.

Les mer