Messefall


Soknepresten informerer gjennom en andakt.

Les mer

 

Messefall


Soknepresten informerer gjennom en andakt.

Les mer

 

Rekord oppslutning på tårnagent


Stor oppslutning på Tårnagentløypa.

Les mer

 

Rekord oppslutning på tårnagent


Stor oppslutning på Tårnagentløypa.

Les mer

 

Trosopplæringa 0-18 år


Her er oversikt over faste tiltak i trosopplæringa.

Les mer

 

Trosopplæringa 0-18 år


Her er oversikt over faste tiltak i trosopplæringa.

Les mer

 
 

Messefall

Soknepresten informerer gjennom en andakt.

Les mer

 

Digital julegudstjeneste

Velkommen til en digital julegudstjeneste i Soknedal kirke.

Les mer

 

Menighetsblad nr 4 - 2020

Les mer

 

Menighetsblad nr 3 - 2020

Les mer

Artikkel arkiv