Søndag 25.juli -Olsokgudstjeneste og pilgrimsvandring


PILEGRIMSVANDRING HISTORISK VANDRING

Søndag 25. iuli 2021 klokka 14.00

Start : Åsenhusbakken

Mål : Gammelkirkegården

Underveis:

*      Kirkene i  tidene

*      Pilegrimsleder gjennorn bygde kongsbarnet Håkon

*      Kirkebra nnen 1932 og gjenoppbygginga

*      Kirkekaffe på Gammelkirkegården (ta med stol)

  Olsokgudstjeneste ved prostiprest Hans Ole Sveia klokka 17.00

Alle hjertelig velkommen!

                     SoknedaI Menighetsråd og Soknedal Historie og Museumslag

Oppmøte Soknedal skole for samkjøring til Åsenhusbakken

******************

Søndag 25. juli vil Soknedal historie- og museumslag arrangere en pilgrimsvandring/ historisk vandring i forbindelse med utegudstjeneste for markering av olsok på Soknedal gamle kirkegård.

Det var en periode en tradisjon med olsokgudstjeneste på den gamle kirkegården i Soknedal. Olsok står sterkt i Trøndelag. Det startet som kjent med slaget på Stiklestad og står i våre dager sterkt i forbindelse med Olavsfestdagene som går av stabelen hvert år i Trondheim. Det spesielle for oss i Soknedal er at forfatteren av Spelet om Heilag Olav er skrevet av Olav Gullvåg, han har sine røtter fra Gullvåg i Soknedal.

På vår vandring vil vi få formidlet mye og god kunnskap om kirkene i Soknedal, pilgrimsleder gjennom bygda, birkebeinerne og kongsbarnet Håkon, kirkebrannen i 1932 og gjennomoppbygginga, og den gamle kirkegården hvor olsokgudstjenesten holdes.

For å gjennomføre dette praktisk ønsker vi at alle som vil delta møter på Soknedal skole for parkering og samkjøring til Åsenhusbakken. Vandringen går fra Åsenhusbakken og følger veien til Soknedal gamle kirkegård. Men det er også muligheter for å slutte seg til vandringen underveis.

Før gudstjenesten starter vil det serveres kirkekaffe. Alle må ta med seg egen stol.

Vi håper at mange vil delta på denne dagen, også de utenbygdsboende er hjertelig velkommen.

Vi legger opp vandringen til alle skal kunne delta. Det vil bli en rolig og informativ tur.

 

Tilbake