Velkommen!


Kirken inviterer igjen til åpne gudstjenester.

31. mai åpner kirkene her i kommunen igjen for gudstjenester. Denne søndagen er Pinsedag, som noen vil kalle kirkens bursdag. Vi feirer da med å åpne to av kirkene for gudstjeneste etter tiltakene mot koronaviruset. 

Selvsagt vil vi måtte følge de regler og retningslinjer som gjelder i samfunnet for å hindre smitte av koronaviruset.  Du vil lengre ned kunne lese om de spesifikke retningslinjene vi må følge. Er du syk med mistanke om koronasmitte eller er i karantene må du vente med å komme i kirken. 

Følgende kirkene åpner:

Singsås kirke - 31. mai klokka 14.00. Prest er Hans-Ole Sveia. Offer til Normisjon, Singsås

Soknedal kirke - 31. mai klokka 12.00. Prest er Ole Dahle. Offer til menighetens konfirmantarbeid. (Det vil være en lukket dåpsgudstjeneste først kl. 11.00. Den er kun for dem som er i følge med dåpsbarnet). 

Støren kirke - 7. juni klokka 11.00. Prest er Hans-Ole Sveia.

Budal kirke har gudstjeneste den 14. juni kl.11.00. Prest er Ole Dahle. Størrelse og utforming på Budal kirke gjør at det for tiden ikke kan være mer en 20 tilstede, i tillegg til kirkens betjening. Dette gjelder også ved gravferd, vielse og dåpsgudstjeneste.

Spesifikke retningslinjer for kirkene fremover:

  • Det er for tiden en begrensning på 50 personer som er til stede i tillegg til gudstjenestens medvirkende. Som allerede nevnt er tallet for Budal kirke på 20 personer, utenom gudstjenestens medvirkende. 
  • Når du kommer til kirken vil en kirkevert notere ditt navn og telefonnummer på en liste. Listen blir oppbevart i 10 dager og deretter makulert. 
  • Inne i kirken ligger det ark med salmer. Vi blir bedt om å ikke bruke salmebøkene inntil videre. 
  • Vi sitter med en meters avstand. De som tilhører samme husstand kan sitte sammen. Det vil si at vi også sitter på annen hver benk.
  • Det er ikke anledning til å løpe rundt i kirkerommet.
  • I Soknedal kirke er Bamse i karantene, og han får ikke ha besøk i lekekroken.
  • Det blir anledning å gi kollekt med kontanter. Men det henstilles til å bruke Vipps eller overføring via konto. Det legges ut informasjon om kontonummer i kirkene som det kan gis på i etterkant. Vippsnummeret står på salmetavlen. 
  • Detaljer for organiseringen av nattverd vil bli gitt under gudstjenesten. Vi kan ikke knele ned på alterringen. Vi må berøre minst mulig. Det blir bord med et brett med engangsbeger. Den er fylt med litt vin. Brødet, eller oblaten, ligger også klar. Presten sier tilsigelsesordene. 
  • Det er ikke kirkekaffe. 
  • Vi må forsøke å unngå kø inn og ut av kirken. Om det blir kø, må det overholdes 1 meters avstand til de foran deg.

Tekst: Ole Dahle. Foto: Henrik Andersen.

Tilbake