Vi står sammen!


Gratulerer med grunnlovsdagen! 

Gratulerer med grunnlovsdagen! 

Vi er oppfordret til ikke å samles i større grupper, men heller å se dagen hjemmefra. Vi bruker derfor i dag digitale verktøy for å gi hjelp til å tolke denne dagen sammen. Grunnlovsdagen minner oss om at vi tilhører et fellesskap. Både Soknedal menighet og Singsås menighet har tatt opp på video sang og andakt som deles på Facebook. Sokneprest Ole Dahle sier:Vi trenger hverandre, og vi trenger Gud og deler et ord fra Bibelen som starter slik: Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves (Salme 127).Grunnlovsdagen får oss til å tenke. For dem som var samlet på Eidsvoll var et viktig å skrive om Gud. Gjennom historien ser vi betydningen av vårt forhold til Gud.

17.mai er en tid for å glede oss over at vi har vår egen grunnlov, og et fritt land. Dagen er også en tid for ettertanke og tenke over  våre verdivalg - hva som betyr noe for oss. Vår nasjon har mange ganger vært i en krise. Blant annet samles folk ved kirker for å legge ned en krans til minne om de falne i krigen for 75 år siden. Den gang sto vi overfor en krise med en synlig fiende. Endringer i samfunnsforholdene vil stadig gi vår feiring om frihet større innhold. I år kjemper vi mot en usynlig fiende. Også den fienden har fått slå rot i store deler av verden. Når denne kampen er vunnet har vi flere ting å glede oss over. Vi vil minnes også de som er gått bort under denne kampen. 

Å gjøre ting annerledes gjør at det blir mer travelt for noen. Andre får en mindre travel dag. Bruk av det digitale gjør at vi lettere kan forflytte oss mellom de lokale stedene. Da får vi med oss mer av feiringen, og innsikt i lokalhistorien. Vi kan også se feiringen i ettertid. 

Til lykke med dagen!

 

For å se det som er filmet klikk på en av de følgende linkene:    Budal    Singsås   Soknedal    Støren

 

Foto: Arkiv, Tekst: Wenche og Ole Dahle

Tilbake