Digital dugnad


Mandag 27. april var det en digital dugnad i Soknedal kirke. Lokale utøvere medvirket på en konsert som ble lagt ut på Facebook på søndag. 

Søndag kveld sendte Soknedal menighet en digital konsert på sin facebook side til inntekt for ny lyssetting på kirkegården. Positive kommentarer om konserten strømmet på under hele direktesendingen, så det var tydelig at folk koste seg. Noen skrev at de var rørt til tårer for engasjementet.

Det var mange i Soknedal som stilte villig opp på dugnaden. På grunn av restriksjonene i samfunnet kunne ikke alle som deltok være i kirken samtidig. Konserten var derfor tatt opp ettappevis på forhånd og satt sammen. Kenneth Engen fikk i oppgaven med å sy sammen bidragene og klarte det på en kreativ og flott måte. Aldersspennet på de som deltok var stort, ca 60 år fra de eldste til de yngste. Konserten hadde en stor variasjon i musikkstil. Trolig kunne alle finne igjen noe de har kjært. 

Seerantallet økte utover hele konserten. På det meste var det det registrert 216 som så på hele eller deler av konserten samtidig. Det var nærmere 1000 mennesker som hadde vært innom konserten i løpet av den timen den ble dirkete sendt, så det var også mange som bare så deler av konserten. Samme kveld sa menighetsrådsleder Tone Rogstad Riise at hun var fornøyd med seeroppslutningen, og hun la til at det vil øke betraktelig de neste dagene. Tre dager etterpå er det nærmere 5000 som har vært innom konserten.

Foto: Eli HeggvoldFlere har sagt at de satt sammen og så på samme skjerm og derfor vet vi at det reelle seertallet er høyrere enn det kommer frem på Facebook.  Bl.a. kunne Eli Heggvold formidle at familien var samlet i campingvognen og alle fulgte konserten på en liten mobilskjerm mens de spiste taco. Konklusjon var at de syntes det var vel anvendt tid.

Hadde det ikke vært for samfunnets tiltak mot koronaviruset, hadde det vært arrangert en konsert i kirken. Menighetsrådet har hatt flere digitale stunt, helt siden før påske. De så ikke restriksjonene for samling som noen hindring. Derfor inviterte de til en digital konsert på Facebook. Erfaringen viser at nettoinntekten på konserten mulig ligger rundt det samme om en har en digitalkonsert eller en kirkekonsert, men Riise konkluderte med at ved å ha den digitalt så har de nok gledet enda flere.Og konserten blir liggende ute på siden til menigheten på Facebook, så den vil ennå kunne glede noen fremover og gi økt inntekt til lyssettingen på kirkegården. 

Det er blitt gitt nærmere 20.000 kr.

Tekst og foto forsidebilde: Ole Dahle, Foto i tekst: Eli Heggvold.

Tilbake