Kirkekontoret får nye lokaler


Når kontoret igjen åpner for publikum er vi å finne på sletten nedenfor Støren kirke, i 1.etg på Støren Næringssenter, inngang B (baksiden).

I disse dager er kirkeverge og de fire kirketjenerne i full gang med å flytte kirkekontoret til nye lokaler. Når kontoret igjen åpner for publikum er vi å finne på sletten nedenfor Støren kirke, i 1.etg på Støren Næringssenter, inngang B (baksiden).

Kommunen har funnet nye lokaler til oss fordi de trengte lokalene i Rådhuset til andre formål. Vi vil miste litt av nærheten til de ansatte på rådhuset. De siste ukene har vist oss nye digitale muligheter. Avstand oppleves annerledes.a  

Det sies at ingen ønsker forandring. Forandring skjer for mange først når vi er nødt til det. Det medfører mye arbeid å skulle flytte og etablere seg på nytt. En flytting vil også gi muligheter ved at vi får ryddet opp i gamle ting, og kanskje vil vi tenke annerledes om noe slik at vi skaper nye arbeidsvaner. Blant annet kommer vi nærmere Støren kirke. Tiden vil vise om det vil gi noen praktiske betydninger i større bruk av kirkerommet. 

Å flytte kontoret under koronapandemien har en positiv side ved at de fleste på kirkekontoret ennå har hjemmekontor, og kirkekontoret fysisk er stengt for publikum. Så litt flyttesjau i ukene som kommer vil (kanskje) gå greit. Alle de ansatte kan nås på mobiltelefon som finnes i kontaktlisten. Vi gleder oss til en normalisering av forholdene blir aktuelt.

Posthyllen er på plass

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Ole Dahle

Tilbake