Nye antallbegrensninger pr 02.02.2022


Samfunnet åpnes mer opp, også våre kirker.

Etter regjerningens siste pressekonferanse 01.02.2022 åpnes det for å kunne gå flere i kirkene. Smittevernstiltakene gjelder fortsatt med 1 meter avstand og bruk av munnbind påbud.

 I våre kirker er det disse antallsbegrensningene som gjelder nå:

 Singsås 200 stk

Soknedal 200 stk

Budal 100 stk

Støren 150 stk.

Velkommen til kirken!

Tilbake