VÅRDUGNAD PÅ GRAVPLASSENE


Info om vårdugnader på kirkegårdene

Vårdugnad på gravplassene

* Gammel gravpynt og kranser vil bli fjernet
* Ta med hageredskap og hansker.

Støren     3.mai kl. 17.00  Servering. Ta med kopp.

Soknedal     10. mai kl. 18.00. Kaffeservering - ta med niste og kopp.
-    hvis dårlig vær usettes det til 12.mai.

 

Singsås   11. mai kl. 18.00 og Gammelkirkegården 12. mai kl. 18.00
- ansvarlig krets Singsås/Granbygda, men alle oppfordres til å møte. 
Servering v/Singsås sanitetsforening.

 

Tilbake