VÅRDUGNAD PÅ GRAVPLASSENE


Vårdugnader på gravplassene

Vårdugnad på gravplassene

 

* Gammel gravpynt og kranser vil bli fjernet

* Ta med hageredskap og hansker.

 

Støren            6.mai kl. 17.00. Servering. Ta med kopp.

Singsås          7. mai kl. 18.00 og 8. mai Gammelkirkegården kl. 18.00

- ansvarlig krets Kotsøy og Buset - men alle oppfordres til å møte.

Servering – ta med kopp.

Soknedal       6. mai kl. 18.00. Kaffeservering - ta med niste og kopp.

           

Budal             14.mai kl. 18:00. Servering – ta med kopp.

                       

Vel møtt!

Støren, Singsås, Soknedal og Budal menighetsråd

Tilbake