VÅRDUGNAD PÅ GRAVPLASSENE


Info om vårdugnader på kirkegårdene

Vårdugnad på gravplassene

* Gammel gravpynt og kranser vil bli fjernet
* Ta med hageredskap og hansker.

Singsås      Gammelkirkegården 24. mai kl. 18.00
                  - ansvarlig krets Forbygda og Forsetmoen

                   -  men alle oppfordres til å møte. 
                   Kaffeservering. Ta med niste og stol.

Budal                 Annonseres med plakat på Coop Prix, Budal  
                           og på menighetens facebook-side.


 

Tilbake