Digitalt aktiv menighet i Soknedal


Påsken var ikke avlyst, selv om gudstjenestene var avlyst.

Tekst: Ole og Wenche K. Dahle. Foto: Tone R. Rise.

Soknedal kirke har fått oppunder 10 000 visninger på Facebook i påsken, sier menighetsrådsleder Tone Rogstad Rise.

Det ble mye latter og glede under innspillingene.Når gudstjenestene i påsken ble avlyst, kastet Soknedal menighetsråd seg rundt for å kunne gi små drypp til menigheten hver dag gjennom hele påskeuken. Påsken var jo ikke avlyst. De inviterte menigheten til å bidra. Det ble sendte oppfordrende meldinger og ringt rundt. Oppslutningen ble stor. Også konfirmantene ble oppfordret til å delta, men blant dem var oppslutningen heller liten. Det er nok aldersbetinget.

Menighetsrådsleder Tone R. Rise har vært teknisk ansvarlig og primus motor for prosjektet. Hun sier det har vært morro å lage filmsnuttene. Læringskurven med det digitale har vært bratt. De har produsert nok filmsnutter til å publisere minst en ny film hver dag i påsken og enda sitter de igjen med flere som ikke er publisert. Filmene er svært varierte med ulike sanger, dikt og noe samtale. Både barn og voksne har deltatt. Det har også blitt mye latter og glede. Bamse bak fra lekekroken i kirken deltok aktivt når barna kom. Du kan finne videoene om du søker etter Soknedal kirke på Facebook.

I et intervju med Tone R. Rise sier hun: -Det var mange som ville bidra og det har vært kjempegod respons fra publikum. Alle innlegg har flere hundre visninger så vi vet at mange har hatt glede av innsatsen som er lagt ned. Mange liker det vi har gjort og veldig mange har delt for å vise andre. Antall følgere på siden har over doblet seg i løpet av påskeuken. Rise konkluderer med at -vi er på rett vei og vi dekker helt klart et behov og ønske om kontakt og tilhørighet. Hun vil ikke svare på hva som blir aktiviteten videre, men nevner at det trolig ikke vil bli arrangert gudstjenester før 15.juni. Så det ligger i kortene at de vil ta intiativ til flere digitale godbiter.

Tilbake