"E e itj folkavhengig! Trives godt i mitt eget selskap"


Nyansatt kirkegårdsarbeider/ kirketjener ved Budal kirke.

Tekst: Ingvild Sandberg Foto: Kari Dagrun Digre 

Det sier Aud Irene Hindbjørg, som er nyansatt kirketjener/ kirkegårdsarbeider ved Budal kirke. Stillinga er 20 prosent i løpet av et år, så det blir litt mindre på vinteren og litt mer i sommerhalvåret. Da jobber kirkegårdsarbeiderne i team, og nå er det Budal kirke som står for tur, med bl. a. maling utvendig. Dama beskriver kirkegårdsarbeiderne i Soknedal, Støren og Singsås slik: ‘Dem e så real, de karanj! Trivelig aill tri!’ 

Den nye kirketjeneren bor høyt og fritt ved elva Ena i Budalen, påen gård med melk- og kjøttproduksjon, og de har eget gårdsutsalg. Hun og mannen Jarle har to voksne sønner og ei datter på snart 8. Aud Irene har jobbet ganske mye påsamvirkelaget, men arbeidstida passet ikke såbra i forhold til at de er avhengige av at enten mannen eller ho sjøl er hjemme pågården til enhver tid. Derfor såhun seg om etter en annen deltids- jobb, og er glad for at hun fikk stillinga som plassansvarlig ved Budal kirke. – Det er mye nytt, men jeg får god opplæring og har mange jeg kan spørre til råds. Jeg gleder meg til sommerarbeidet, liker åarbeide ute. Gartnerskolen stod som tredje valg påvideregående, og jeg har bestandig syntes det har vært interessant ådrive med gartnerarbeid. 

Aud Irene har gått landbruksskole og har drevet som bonde i over 20 år. Det er et allsidig yrke 

som hun nok kan dra nytte av i den nye jobben. Dette er ei dame med tæl, som fant ut at når tårnet er stengt av arbeidstilsynet, mådet kunne gåan åringe om man står nede. Såjulaften lød klokkene igjen utover bygda. Det var mange som gav uttrykk for at de satte stor pris pålyden av kirkeklokkene. 

I fjor høst ble hun valgt til leder i menighetsrådet, såhun har ogsåfrivillige oppgaver tilknytta den verna Budalskirka. Nåhar rådet begynt åforberede bispevisitas til sommeren. Hun tror kirka er viktig for budalingene. - Når vi som bor sør for sentrum er påveg heim fra Støren eller Singsås, føler vi oss heime når vi ser kirka. 

Vi ønsker henne lykke til, både med jobben og det frivillige arbeidet! 

 

 

Tilbake