Kirkevalg 2019 

 

Kirkevalget 2019

 

Menighetsrådsvalg og Bispedømmerådsvalg 2019

I høst velges det nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke for perioden 2019-2023.

Valgene skal foregå samtidig med fylkesting – og kommunestyrevalg 2019,

til følgende tidspunkt: (OBS merk endring i forhold til vårt utsendte valgkort)

Søndag  8. september

Budal:       Budal flerbrukshus                      kl  17.00 – 19.00       

Singsås:    Singsås skole                               kl  17.00 – 19.00

Soknedal: Soknedal skole                            kl  17.00 – 19.00

Støren:     Gauldal skole og oppvekst          kl  17.00 – 19.00.

                   v/kultursalen

 

Mandag  9. september

Budal:       Budal Flerbrukshus                     kl  10.00 – 20.00       

Singsås:    Singsås skole                               kl  10.00 – 20.00

Soknedal: Soknedal skole                            kl  10.00 – 20.00

Støren:     Gauldal skole og oppvekst          kl  10.00 – 21.00.

                  v/kultursalen

 

I Budal sokn skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer og i Singsås, Soknedal og Støren sokn velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Stemmeberettigede som er forhindret fra å avgi stemme 8. og 9.. september, kan avgi

forhåndsstemme på Støren kirkekontor, Rørosveien 11, 1.etg.,

fra mandag 19. august til torsdag 5. september, mellom kl. 09.00 og 14.00, alle virkedager -  unntatt onsdager.

Alle medlemmer av Den norske kirke oppfordres til å bruke sin stemmerett, fra og med de som fyller 15 år i løpet av 2019 og oppover.

 

Medlemskap i Den norske kirke kan kontrolleres i det kirkelige manntallet på Støren kirkekontor, Rørosveien 11, 1.etg., 7290 Støren.

 

Ta med valgkort eller legitimasjon når du skal stemme.

Støren kirkelige fellesråd

 

Her kan du finne ut mer om valget.http://kirken.no/valg/

Tilbake