GUDSTJENESTER 17.MAI


Program for 17.mai i kirkene våre.

Støren kirke
Familiegudstjeneste kl. 11:00 v/H.O. Sveia. Ofring: Kor og korps. Sangkoret Uredd deltar.

Soknedal kirke
Familiegudstjeneste kl. 11:00 v/O. Dahle. Ofring: Soknedal skolekorps.Samhald, Haukamannskor, Soknedal/Støren skolekorps deltar.
Budal kirke

Familiegudstjeneste kl. 12:30 v/O. Dahle. Ofring: Kor og Korps. Budal songlag deltar.
Singsås kirke
Familiegudstjeneste kl.14:00 v/H.O. Sveia. Ofring: Singsås skolekorps. Singsås skolekorps, Singsås jubileumskops deltar.

Tilbake