Ledig stilling i trosopplæringen


Trosopplæringen i Midtre Gauldal har 60% ledig stilling.

DEN NORSKE KIRKE

Støren Kirkelige fellesråd

 

2.gangs utlysning

Ledig stilling som

Trosopplærer

60 % fast stilling

i Støren, Soknedal, Singsås og Budal sokn i Midtre Gauldal kommune.

 

Stillingen omfatter i hovedsak praktisk og administrativt arbeid i tiltak rettet mot barn i aldergruppen 0 – 12 år. Vi kan nevne aktivitetene som Tårnagent, Lys våken, vandringer og samlinger med barnehager som følger kirkeåret. Samarbeid mellom barnehage og kirke er en viktig del av arbeidet.

 

Trosopplærer må også samarbeide i team med menighetsarbeider som har hovedansvar for aktiviteter rettet mot ungdom i aldersgruppen 13 – 18 år, og delta blant annet i ungdomslederarbeidet og konfirmantarbeidet.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid er ønskelig.
 • Må kunne samarbeide godt med menighetsarbeidet, prester og øvrig stab
 • Gode evner til samarbeid, selvstendighet, være engasjert og fleksibel
 • Digital kunnskap er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å utvikle lokalkirkens tilbud til barn og unge
 • Spennende og interessant arbeid i et godt arbeidsfellesskap
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk og tariff
 • Pensjonsordning i KLP
 • Skyssgodtgjørelse.

 

Krav til stillingen:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Arbeidstaker må disponere egen bil
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Helgearbeid må påregnes

 

Søknadsfrist 31.august. Ansettelse snarest.

 

Spørsmål som gjelder stillingen rettes til kirkeverge / daglig leder Eli Ødegård på mobil 950 89 461. Søknad med CV og referanser sendes til Støren kirkelige fellesråd v/ kirkeverge, Rørosveien 11, 7290 Støren eller på e-post til elioed@mgk.no.

Tilbake