Støren kirkekontor feriestengt


Støren Kirkekontor 

er feriestengt
torsdag 21. juli og fredag 22.juli


Ved hastesaker ta kontakt med 
kirkeverge på mobil 950 89 461

 

Tilbake