Traditionale ordo written in the Ukranian language


Ordo på Ukrainsk av vår gudstjenesteliturgi
Til info så har domprost Ragnhild Jepsen utarbeidet en ordo på Ukrainsk av vår gudstjenesteliturgi som vi har fått tilsendt.
Vi har nå laget en folder med kopi av ordoen som er laget og med info på engelsk 
– denne folderen er kopiert og vil være å finne i kirkene.
 

Tilbake