Støren kirkekontor er stengt i mellomjula


Støren kirkekontor er stengt i mellomjula.

Åpent i vanlig kontortid fra mandag 2. januar.

Ved hastesaker ta kontakt med kirkeverge Eli Ødegård tlf. 95 08 94 61

Tilbake