Støren kirkekontor er stengt i påskeuka


Støren kirkekontor er stengt  25. - 26. - 27. mars

Åpent i vanlig kontortid fra tirsdag 2.april

Ved hastesaker ta kontakt med kirkeverge Eli Ødegård tlf. 95 08 94 61

 

Kirkekontoret og ansatte i Støren kirkelige fellesråd

ønsker alle

GOD PÅSKE!

Tilbake