KONFIRMANTER bringer håp


Konfirmanter bringer håp
Sammen med konfirmanter over hele landet, gjør konfirmanter og frivillige i Midtre Gauldal seg klare for innsamling til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon.
Tirsdag 28. mars fra kl 17:00 gjennomfører BUDAL, SINGSÅS, SOKNEDAL OG STØREN menighet bøsseaksjon Konfirmanter og frivillige samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og gir håp der nøden er størst. 
Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å redde liv i akutte kriser og forandre liv på sikt. Takket være innsamlede midler, blant annet fra fjorårets fasteaksjon, hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi akutt nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden. I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer. 
Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp også kan forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen «Håp i en dråpe vann». Vann gir håp og positive ringvirkninger for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Med en brønn på landsbygda i Tanzania får jenter, som ellers ville gått store avstander for å hente vann til familien sin, mulighet til å gå på skole og få utdanning. Tilgang til rent vann fører til færre vannbårne sykdommer, og gir bedre helse. Smarte dryppsystemer gir bønder i Tanzania og Malawi mulighet til å tredoble inntektene sine, og dermed stå bedre rustet mot klimaendringer. 
- Gjennom Fasteaksjonen er vi med på å gi håp og forandring for mennesker som trenger det mest. Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde og forandre liv. Vi håper konfirmanter og frivillige som deltar i aksjonen blir tatt godt imot. 
Støren kirkekontor

Mer informasjon om Fasteaksjonen: https://www.fasteaksjonen.no/
 

Håp i en dråpe vann - jente fra Syria drikker vann
Tilbake