MENIGHETSRÅDSVALG 2023


Kirkevalget 2023

Menighetsrådsvalg og Bispedømmerådsvalg 2023

I høst velges det nye menighetsråd for perioden 2023 – 2027. 
Det skal også velges medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og til Kirkemøtet i 
Den norske kirke samme dag. Valgene skal foregå samtidig med fylkesting – og kommunestyrevalg 2023, til følgende tidspunkt:

Søndag  10. september 2023   -  kun på Støren  kl. 17.00- 20.00 - med mulighet til å stemme for alle sokn
Mandag  11. september 2023  -  alle steder kl. 10.00 – 20.00

Budal:          Budal flerbrukshus            
Singsås:    Singsås skole            
Soknedal: Soknedal skole            
Støren:     GSK/Støren kulturhus, voksenopplæringsrommet.

I Budal sokn skal det velges  6 medlemmer og 5 vara medlemmer og i Singsås, Soknedal og Støren sokn velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Stemmeberettigede som er forhindret fra å avgi stemme på valgdagene, 
kan forhåndsstemme digitalt på - kirkevalget.no – fra 10.august til og med 6.september, 
eller forhåndsstemme på:
•    Støren kirkekontor, Kirkvollveien 1 B, (inngang bak)
            tirsdag og torsdag fra 17.august til 5.september kl. 09:00-14:00. - unntatt torsdag 31.august.
•    Soknedal kirke 27.august: umiddelbart etter gudstjenesten kl. 12.00-12:30
•    GSK/Støren kulturhus «Kirkestua» 31.august kl. 15:00-20:00

Alle medlemmer av Den norske kirke oppfordres til å bruke sin stemmerett, fra og med de som fyller 15 år i løpet av 2023 og oppover.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke sendes ut valgkort. Ta med gyldig legitimasjon.

Støren kirkelige fellesråd 
 

 

 

Tilbake