MENIGHETSRÅDSVALG 2023


Til høsten er det valg til nye menighetsråd i alle våre 4 sokn - Budal. Singsås, Soknedal og Støren  sokn.

På valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget, kan medlemmer i Den norske kirke også velge hvem som skal styre i sin lokale menighet. I tillegg kan man velge hvem som skal inn i bispedømmerådet og dermed også sitte på Kirkemøtet, som ofte kalles kirkens storting.

Selve valgdagen er 11. september, og som tidligere, vil du finne kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, og ha samme åpningstider. Fra 10. august kan man stemme på forhånd, og nytt i år er du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget. Alle medlemmer som fyller 15 i år eller er eldre, har stemmerett.

Informasjon om kirkevalget finner du på nettstedet kirkevalget.no

 

 

Tilbake