Drop-in vielse og/eller dåp i Støren kirke


Lørdag 3. juni planlegger Støren menighetsråd å tilby såkalt drop-in-vielse og/eller dåp i Støren kirke. Dette er et tilbud som Røros menighet har gjennomført flere ganger og har hatt gode erfaringer med. De har også annonsert at det blir gjennomført på nytt i Røros kirke 10. juni i år. Det har tidligere også vært gjennomført i Trondheim, men dette er første gang at de som bor i nedre del av Gauldal prosti får denne muligheten.
Det er ikke bare å møte opp i kirken helt uforberedt den 3. juni. Skal man gifte seg så er det en del papirarbeid som må gjøres på forhånd. Og for at kirken skal ha kontroll på hvor mange som ønsker å smis i hymens lenker denne dagen, så må det varsles på forhånd til kirkekontoret (Tlf 72403150) at man kommer. Da vil man få tildelt et tidspunkt for oppmøte.
Det kan være mange grunner til at folk ønsker å gifte seg på denne måten. Ikke alle ønsker stor oppmerksomhet rundt slike familiebegivenheter. I tillegg kan det være vanskelige familieforhold, og dette er beregnet på dem som vil ha det litt privat. Et bryllup kan ofte være et kostbart arrangement og dette kan være en måte å gjøre det billigere på.
I tillegg til bryllup er det også mulighet for drop-in-dåp samme dag. I Midtre Gauldal blir jo de aller fleste døpt som barn, men vi vet at en del dåp har blitt utsatt på grunn av pandemien. Det kan også være andre grunner til at noen barn eller voksne ikke tidligere har blitt døpt, og erfaringen fra Røros er at det som regel er noen vil benytte denne anledningen til å gjennomføre dåpen som et privat arrangement.
Under arrangementet blir kirken stengt for andre enn brudeparene og deres forlovere eller for den som skal døpes og hans/hennes foreldre og faddere. Støren menighet stiller også med vitner om det skulle være behov for den slags.
Etter seremonien serverer menighetsrådet alkoholfrie bobler i høye glass, jordbær, marsipankake og kaffe i et lokale like ved kirka.
 Går du med planer om å gifte deg? Eller ønsker du dåp for deg selv eller for ditt barn?

Øystein Flø
Prost i Gauldal prosti
 

Tilbake