KIRKEVALGET 2023


Kirkevalget 2023

Menighetsrådsvalg og Bispedømmerådsvalg 2023

I høst velges det nye menighetsråd for perioden 2023 – 2027. 
Det skal også velges 7 medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og til Kirkemøtet i 
Den norske kirke samme dag. Valgene skal foregå samtidig med fylkesting – og kommunestyrevalg 2023, til følgende tidspunkt:

Søndag  10. september 2023   -  kun i Støren/GSK - voksenopplæringsrommet kl. 17.00- 20.00 - hvor det er mulig å stemme for alle 4 sokn.
Mandag  11. september 2023  -  alle steder kl. 10.00 – 20.00

Budal:          Budal flerbrukshus            
Singsås:    Singsås skole            
Soknedal: Soknedal skole            
Støren:     GSK/Støren kulturhus, voksenopplæringsrommet.

I Budal sokn skal det velges  6 medlemmer og 5 vara medlemmer og i Singsås, Soknedal og Støren sokn velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Alle medlemmer av Den norske kirke oppfordres til å bruke sin stemmerett, fra og med de som fyller 15 år i løpet av 2023 og oppover.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke sendes ut valgkort. Ta med gyldig legitimasjon.

Støren kirkelige fellesråd 
 

Tilbake