Gudstjenester i julen


I Støren, Soknedal, Singsås og Budal kirker

Påmelding åpnet

På grunn av Covid19 er det begrensninger på hvor mange som kan komme i kirkene, og smittevernmyndighetene har satt grensen på 50 personer. Dette antallet gjelder Støren, Soknedal og Singsås. Budal kirke kan bare ha 30 personer. Dette fører til at vi må ha påmelding til julens gudstjenester.

 

Påmelding til kirkekontoret@mgk.no

eller på telefon 72 40 31 50.

Påmeldingsfrist: innen 22. desember.

Vennligst oppgi navn og telefonnummer til alle dere melder på. Dette pga smittesporing.

 

Gjelder følgende gudstjenester:

24.12. Julaften           Soknedal kirke           kl. 13:00

24.12. Julaften           Singsås kirke             kl. 14:00

24.12. Julaften           Budal kirke                 kl. 15:00

24.12. Julaften           Støren kirke                kl. 16:00

25.12. Julaften           Soknedal kirke           kl. 13:00

26.12. Julaften           Soknedal kirke           kl. 11:00

26.12. Julaften           Soknedal kirke           kl. 13:00

 

 

Gudstjenesten i Soknedal julaften vil bli streamet.

Adressen til streaming vil bli lagt på storen.kirken.no nærmere julaften.

 

 

Vi ønsker alle en riktig god jul!

 

Støren kirkelige fellesråd

Tilbake