Kirkekontoret julestengt


fra og med 24. desember til og med 31. desember 2020.

Ved hastesaker kan kirkeverge kontaktes på mobil 950 89 461

Støren kirkelige fellesråd

Tilbake