Messefall


Soknepresten informerer gjennom en andakt.

Vi må avlyse gudstjenestene 10. og 17. januar. Vi ønsker å bidra til at vi får kontroll på smitten av Covid-19. Messefall betyr at gudstjenesten er avlyst. Akkurat nå som vi hadde så spennende bibeltekster å høre i kirken. Nå like etter jul får vi høre mer om hvem Jesus er.

Søndag 3. januar fikk vi høre om da Jesus som 12-åring var i Jerusalem sammen med sin mor Maria og Josef. Det var nok kaos da de skulle reise hjem igjen. For de hadde kommet et godt stykke før de oppdaget at Jesus ikke var i følget.

Hvor var Jesus?

Søndag 3. januar så gudstjenesten fra Gjerdrum kirke. Jeg anbefaler dere om å se den.

Gudstjeneste 3. januar 2021, med bønn for skredrammede - YouTube

Biskop Atle Sommerfeldt var der midt i kaoset etter leirskredet. Biskopen stilte det samme spørsmålet: Hvor var Jesus? Han besvarte selv spørsmålet. Jesus var i hjelpemannskapene som fortvilet lette etter overlevende. Jesus var til stede i sorgen gjennom mennesker som følte på avmakt.

Gudstjenesten i Gjerdrum ble avsluttet med en salme som formidlet håp. Melodien var i tango takt. Den var som en protest på at døden ikke får det siste ordet. Ved en begravelse i dag, fredag 8. januar, sang vi salmen Deg være ære. Også den syntes jeg formidler det samme håpet:

Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt

I julen fikk vi høre om det lille Jesus barnet. Mysteriet med det lille barnet i krybben åpner opp for å oppdage noe som er større i vår hverdag. Guds miskunn blir vist gjennom det usynlige nettverket som vi kaller kirken. Kirken består av mennesker som oss. Vi kan ikke hente Gud inn i vår tilværelse, for det er han som har skapt den! Han vil gjøre noe nytt i våre liv. Han vil gi oss nytt liv. I dåpen fikk vi et nytt liv i troen på Jesus Kristus.

Salmen Deg være ære kan hjelpe oss å snu oss i riktig retning, til å feste øynene på han som seiret over døden, og innstille alle våre sanser og organer i riktig retning. Gud er ikke bare en fjern Gud. For denne verden er Guds. I salmen Deg være ære synger vi om å se med troens øyne. Jesus skulle vise oss veien til vår Far i himmelen. Vi trenger hjelp til å se det Jesus vil vise oss.

1. Juledag var prekenteksten fra prologen til Johannesevangeliet. «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til». Videre står det «Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn». Jesus kom ikke bare for å forklare oss livets store sammenheng. Han kom for å åpne veien til Guds farshjerte. «Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn». Vi lever i en tid som er så vanskelig at vi trenger hverandre. Selv om vi fysisk må holde avstand kan vi formidle omsorg til hverandre slik at vi våger å tale sant om livet. Selv gjennom en telefonsamtale kan vi erfare at Jesus kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår (Ef.3,20).

 

Med vennlig hilsen

Ole Dahle
sokneprest

Foto: Arkiv

Tilbake