Det vi ser og ofte overser


En betrakning av Hans-Ole Sveia

Mange ser nok at bildet er fra Røros.

Men symbolet foran er lett noe vi ser, men ofte ikke reflekterer over.

Det er et merke som forteller at Røros er et verdensarvområde.

Røros er altså et område som inngår som en del av en større helhet eller sammenheng, og nettopp derfor er det blitt offisielt anerkjent av FN som et landemerke eller område med universell kulturminneverdi.

 

Et symbol er altså noe som forteller noe mer enn det vi umiddelbart ser.

I kirkene ser vi også symboler. Og ofte blir symbolene noe vi stadig ser, men kanskje ikke tenker så mye over hva de forteller utover det vi først har merket oss.

 

På bildet fra Røros har jeg fotografert symbolet idet noen mennesker kan sees gjennom verdenarvsymbolet. Og ment at det er viktig å verne om menneskene.

I våre dager kan dette fortelle oss om at det gjelder å verne om menneskene og menneskenes verd.

Bildet er tatt før vi måtte være nøye på å holde avstand.

Men vi håper etter koronaens vinterkulde at vi atter kan gå sammen uten å måtte være nøye på å holde avstand.

Enn så lenge må vi holde avstand, men vi håper at koronaens strenge vinterkulde snart kan ta slutt.

Vi håper også at vi regelmessig atter kan samles til gudstjeneste i kirkene våre.

Og at vi både nå og i fortsettelsen kan verne om menneskeverdet.

Menneskeverdet og demokratiet trues fra forskjellig hold.

 

Vi har flere kristne symboler.

Mange av disse finner vi i kirkene våre.

 

I Støren kirke finner vi blant annet dette:

 

 

 

 

 

 

Guds øye skal minne oss om Guds nærvær.

Om Gud som ser oss og vet om oss.

Vi er sett.

 

For noen er tanken om Guds nærvær noe betryggende og godt.

For noen er tanken om Guds nærvær noe som virker skremmende.

For noen er tanken om Guds nærvær både skremmende og noe godt.

 

Ser vi nærmere på bildet kan vi se noe som likner på solstråler fra øyet.

Eller er det noe som vokser og gror?

 

Forteller dette oss noe om Guds kjærlighet? Noe om at Gud vil oss noe godt?

Noe om at vi kan ha tillit til Gud?

Er det noe om at Gud vil at det skal få gro noe hos oss?

Noe om omtanke, empati og nestekjærlighet?

 

Hans-Ole Sveia

Tilbake