Rekord oppslutning på tårnagent


Stor oppslutning på Tårnagentløypa.

Rekord oppslutning på tårnagent!

Fra 10 mai til 25 mai lå det ute ei tårnagentløype på alle 4 kirkegårdene. Deltagerne fikk flere utfordringer, blant annet kunne de henge opp et hjerte som en bønn for andre. De kunne legge ned en stein ved et kors som symbol på å be om tilgivelse. Ellers ble de bedt om å ta både museskritt og bananskritt for å finne postene. Noen gikk grundig til verks og løste alle oppgaver mens andre gjennomførte løypa raskere.

Deltagelsen har vært overraskende og gledelig stor. Hele 36 stykker har sendt inn løsningsordet og fått premie i posten!

Tusen takk til alle små og store tårnagenter som har leita, svart, sunget og telt!

Tekst: Kari Dagrun Digre

Tilbake