Konfirmasjonene flyttes til høsten


Konfirmasjonene flyttes til høsten.

Konfirmasjonene utsettes til høsten

Konfirmasjonene som skulle ha vært avholdt i Støren, Singsås og Soknedal i mai 2021 og konfirmasjonen som skulle ha vært avholdt i Budal i juni 2021 flyttes til høsten 2021. 

Årsaken til flyttingene er den usikre koronasituasjonen og utviklingen av smitte i landet vårt. Dette var bakgrunnen for at landets biskoper i januar anbefalte at en lokalt måtte vurdere å flytte vårens konfirmasjoner til høsten. Den vurderingen er nå gjort, og vi kan nå opplyse om de nye konfirmasjonsdatoene:

Singsås kirke LØRDAG 9. OKTOBER 2021 KL. 11.00. 

Budal kirke SØNDAG 10. OKTOBER 2021 KL. 11.00. 

Støren kirke LØRDAG 16. OKTOBER 2021 KL. 10.30 og 13.00.

Soknedal kirke SØNDAG 17. OKTOBER KL. 10.30 og 13.00.

 

Noen momenter til som kan forklare beslutningen om denne flyttingen:

  • Vi er nødt til å planlegge på sikt. Både konfirmanter, deres foreldre og alle som har ansvar for konfirmasjonene trenger forutsigbarhet. Vi er avhengige av hverandres tillit.
  • For øyeblikket gjelder fortsatt de strenge antallsbegrensningene og vi vet ennå ikke hvor lenge disse vil vare. Vi håper at vi til høsten vil ha en bedre situasjon.
  • Det vil ta noe tid før alle er vaksinert mot korona. Alt tyder på at dette målet først kan nås til sommeren eller etter sommeren.
  • I tillegg er det mye som er usikkert.
  • Vi er skapt til fellesskap og ønsker å kunne ha et fellesskap med flest mulig av de vi er i slekt med og er knyttet til. Forhåpentligvis er sjansen for dette kan bli mulig større til høsten enn det som den vil være til våren.

 

Samtalegudstjenestene rett før konfirmasjon blir også flyttet. De nye tidspunktene er:

Singsås kirke TIRSDAG 5. OKTOBER 2021 KL. 19.00. 

Budal kirke TORSDAG 7. OKTOBER 2021 KL. 19.00. 

Støren kirke TIRSDAG 12. OKTOBER 2021 KL. 19.00.

Soknedal kirke TORSDAG 14. OKTOBER KL. 19.00.

I etterkant av disse gudstjenestene håper at vi kan ha samlinger for konfirmantene og deres foreldre, i likhet med det som har vært vanlig før koronaen tok sitt harde grep over samfunnet og livsutfoldelsen.

 

Også tidspunktene for fotografering av konfirmantene og for kappeprøving og øvelse før konfirmasjon må vi flytte til høsten, men nærmere info om dette må vi komme tilbake til.

 

I denne usikre tida må alltid ta forbehold om ting vi ikke har oversikt over i skrivende stund, men vi håper at dette lar seg gjennomføre etter det opplegget som her er skissert. Vi ber om forståelse for dette og for de beslutninger som er nevnt over.

 

Og til slutt ønsker vi alt godt for konfirmasjonene i 2021! La oss gjøre vårt for at konfirmasjonene kan gjennomføres på en verdig og god måte!

 

 

Tekst: Hans Ole Sveia

 

 

Tilbake