Menighetenes årsmøte


Dato for menighetenes årsmøter 2024

MENIGHETENES ÅRSMØTE

Singsås kirke       søndag 10.mars kl.11.00 (umiddelbart etter gudstj.)
Støren kirke         søndag 10.mars kl.14.00 (umiddelbart etter gudstj.)

Budal kirke           søndag 19.mars kl.14.00 (umiddelbart etter gudstj.)

Soknedal kirke     søndag 19.mars kl.11.00 (umiddelbart etter gudstj.) 

Eventuelle saker sendes menighetsrådsleder før årsmøte.

kontaktinfo til menighetsrådsledere se under kontakter.

Vanlige årsmøte saker.

Velkommen!

 Støren kirkekontor.

 

Tilbake