Palmesøndagsgudstjeneste med innsettelse av vår nye kantor


Påskens gudstjenester er avlyst, men vi streamer gudstjenesten på palmesøndag fra Støren kirke kl. 11.00

Palmesøndagsgudstjeneste med innsettelse av kantor Magnus Kløften.

Link til sendingen: https://vimeo.com/529389109

 Medvirkende:

Prostiprest Hans Ole Sveia 

Sokneprest Ole Dahle

Kantor Magnus Kløften

Solist: Trine Aasenhus

Menighetsrådsleder Erling  Lenvik

Nestleder i Fellesrådet Jonna Solem

Tilbake