Minnemarkering 22.juli


Støren kirke

kl. 12:00        Klokkeringing i våre 4 kirker og alle landets kirker

kl. 12:05         Appell av varaordfører Bjørn Egil Enge på kirketrappen. 

                       Solistinnslag ved Ingrid Vingelen-Digre

kl. 17:30 – 18:30     
Åpen kirke for meditasjon, refleksjoner og lystenning

kl. 19:00        Minnegudstjeneste v/prostiprest Hans-Ole Sveia

                       Medvirkende:    
                       organist Wenche Helen  Fossen 
                       kirketjener Aud Irene Hindbjørg
                       Branches 
                       Ingrid Vingelen- Digre
                       Sivert Garli 
                       Svein Ivar Skjevdal
                       Brage Stølan
 


 

Tilbake