Menighetene


Støren kirkelige felleråd består av 4 menigheter. På linkene under vil du finne aktivitetene til de ulike menighetene samt noe av det vi driver felles.