VÅRDUGNAD PÅ GRAVPLASSENE

Info om vårdugnader på kirkegårdene

Les mer

 

Menighetenes årsmøte

Dato for menighetenes årsmøter 2023

Les mer

 

Barnegospelkor

LIKER DU Å SYNGE OG DANSE?

Les mer

 

Ledig stilling i trosopplæringen

Trosopplæringen i Midtre Gauldal har 60% ledig stilling.

Les mer

 

Startsamlinger for konfirmanter

Når et konfirmant kull tar slutt, begynner forberedelsen til det neste. Vi har invitert til startsamlinger i kirkene. Her vil dere få infor...

Les mer

 

Konsert i Soknedal kirke

SØNDAG 3.APRIL KL 18.00

Les mer

 

Nye antallbegrensninger pr 02.02.2022

Samfunnet åpnes mer opp, også våre kirker.

Les mer

 

julehilsen fra mellomtrinnet på Singsås og Støren barneskole

Det ble litt anderledes også i år førjulstiden

Les mer